Proiectul „Cultivăm Educația” — o bursă ca „aerul necesar vieții”

Asociația SPIC DE INIMI desfășoară Proiectul „Cultivăm Educația”, ce are ca obiectiv susținerea educației. Proiectul vizează elevii și studenții defavorizați, precum și tinerii înzestrați, care își doresc să facă performanță într-un anumit domeniu, neavând însă resursele necesare. 

Începând cu anul 2020, Asociația SPIC DE INIMI a acordat burse de studiu de până la 1.000 lei/lună, pentru maxim 5 ani, pe perioada studiilor superioare, și burse de 500 lei/lună, pe perioada studiilor preuniversitare.

Elevii și studenții bursieri finaliști au demonstrat rezultate școlare excepționale, cu participări la concursuri sau olimpiade, precum și cu implicare în activități de voluntariat, în ciuda situației familiale dificile — aceștia fiind instituționalizați în centre de plasament, plasament la asistent maternal profesionist sau orfani.

Banii din bursele de studiu au sprijinit beneficiarii pentru plata chiriei, achiziționarea materialelor și a cărților de specialitate, a dispozitivelor mobile necesare participării și pregătirii cursurilor online, pentru cursuri de limbi străine și alimente.

Pe perioada anul școlar 2020-2021, în cadrul proiectului „Cultivăm Educația”, asociația a acordat 5 burse de studiu pentru studenți și elevi, cu sume cuprinse între 500 lei și .1000 lei/lună/beneficiar, pe o perioadă de maxim 5 ani.

Pe perioada anului școlar 2021-2022, în cadrul proiectului „Cultivăm Educația”, asociația a acordat 4 burse de studiu pentru studenți și elevi, cu sume cuprinse între 500 lei și 1.000 lei/lună/beneficiar, pe o perioadă de maxim 5 ani.

WordPress Theme by sumowp.com