Vreau să sponsorizez cu 20% din impozitul pe profit sau pe venit microîntreprindere

E ușor să sponsorizezi o cauză nobilă cu 20% din impozitul pe profit sau pe venit microîntreprindere, procent pe care altminteri l-ai plăti statului. E un proces simplu, fără complicații și fără costuri suplimentare. Asociația Spic de inimi este înscrisă în Registrul Entităților / Unităților de Cult, pentru care se acordă deduceri fiscale, și prin urmare contribuția ta ajunge integral la cei care au nevoie.

Dacă nu ești familiarizat cu procedura de sponsorizare, te invităm să citești textul lămuritor de mai jos. Ești la doar câteva minute distanță de sponsorizarea unei cauze nobile.

Legea sponsorizării și Codul fiscal

Legislația în vigoare, aprobată prin Codul fiscal precum și prin Legea sponsorizarii, oferă facilități fiscale societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit,  astfel încât acestea pot să acorde sponsorizări entităților nonprofit, în anumite condiții și limite legale.

Cheltuiala cu sponsorizarea oferită reprezintă un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite.

Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre):

20% din impozitul pe profit datorat
0,5% din cifra de afaceri 

Începând cu data de 1 aprilie 2018, facilitățile fiscale privind sponsorizarea au fost suplimentate și pentru societățile comerciale care sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit, reducând sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii de 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective cu sponsorizarea.

Facilitatea fiscală permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ și nu în contul impozitului pe profit sau impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului, deci trebuie sa fie cheltuială aferentă anului fiscal.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (noul Formular 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 martie a anului următor / data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul, în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Exemplu calcul sponsorizare, dacă ești plătitor de impozit pe profit

O societate are la sfârșitul anului o cifră de afaceri de 10.000.000 lei, un profit impozabil de 2.000.000 lei, impozitul pe profit de plată (16%) fiind în sumă de 320.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 60.000 lei, acordată în timpul anului de referință, impozitul pe profit va putea fi redus în limitele prevăzute de Codul fiscal așa cum este redat în exemplul de mai jos:

Elemente de considerat în calcul Formulă de calcul Sume (lei)
a. Cifra de afaceri 10.000.000
b. Profit impozabil 2.000.000
c. Impozit pe profit (16%) b x 16% 320.000
d. Limită 0,5% din CA a x 0,5% 50.000
e. Limită 20% din impozitul pe profit c x 20% 64.000
f. Sponsorizare acordată 60.000
g. Suma eligibilă pentru credit fiscal g = d 50.000
h. Impozit pe profit datorat c – d 270.000
i. Credit fiscal de reportatf – d10.000

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc în anul de referință limitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reportează după cum urmează:

  • în cazul plătitorilor de impozit pe profit, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii 7 ani consecutivi (în exemplul de mai sus există o diferență de 10.000 lei care se va reporta în anul următor);
  • în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, diferența de sumă care nu a putut fi scăzută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului.

Dacă ești plătitor de impozit pe venit microîntreprindere

Pasul 1. Se aplică cota de 20% la suma impozitului calculat trimestrial:

100.000 lei x 1% = 1.000 lei x 20% = 200 lei pentru companiile care platesc 1% impozit venit microintreprindere.

100.000 lei x 3% = 3.000 lei x 20% = 600 lei pentru companiile care platesc 3% impozit venit microîntreprindere.

Pasul 2. Descarcă contractul de sponsorizare:

Spic-de-Inimi-Contract-de-sponsorizare-2020.pdf (39 downloads)

Pasul 3. Tipărește, semnează și trimite o copie scanată a contractului la adresa de e-mail contact@spicdeinimi.ro

Pasul 4. Vei primi un contract semnat și ștampilat de Asociația Spic de inimi, cu mulțumiri din inimi pentru generozitate.