Legislație

Dacă ești o persoană fizică plătitoare de impozit pe salariu sau pensie

În România, persoanele care înregistrează venituri din salarii și pensii pot alege să redirecționeze o parte din impozitul datorat la stat, pentru susținerea entităților nonprofit (ong-urilor), a unităților de cult (biserici) sau a unor burse private.

Modalitatea prin care se face acest lucru este completarea și depunerea Formularului 230, aceasta fiind cea mai cunoscută facilitate fiscală a persoanelor fizice. Formularul 230 trebuie completat și depus online, în Spațiul Privat Virtual, până la data de 15 martie a anului următor realizării venitului.

Descarcă Formularul 230, urmând linkul de mai jos. Ca să-ți fie mai ușor, am completat noi deja rubricile care țin de Asociația Spic de inimi. Mai ai de trecut doar datele tale:

Spic-de-Inimi-Formularul-230.pdf (6 downloads)

Găsești aici informații detaliate despre redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Ne poți contacta oricând dacă ai neclarități.

Îți mulțumim din inimi pentru generozitate.

Dacă ești o persoană fizică și realizezi venituri din activități pe persoană fizică autorizată (PFA), chirii, moșteniri, jocuri de noroc, drepturi de proprietate intelectuală sau activități specifice profesiilor libere (doctor, avocat, medic, contabil etc)

Ești obligat să declari aceste venituri prin Declarația unică, până la data de 15 martie a anului următor realizării veniturilor. Acest lucru se face completând Declarația Unică, un formular emis de ANAF, care se depune DOAR online, pe platforma Spațiul Privat Virtual.

La Secțiunea 6 B a declarației, trece datele Asociației Spic de Inimi:

Denumire entitate nonprofit / unitate de cult: Asociația Spic de inimi
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult: 18255171
Cont bancar (IBAN): RO41 BTRL 0080 1205 1482 89XX

Astfel, redirecționezi 3,5% din impozit către o cauză nobilă, procent pe care altminteri l-ai fi plătit statului.

Găsești aici informații detaliate despre redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Ne poți contacta oricând dacă ai neclarități.

Îți mulțumim din inimi pentru generozitate.

Legea sponsorizării și Codul fiscal

Legislația în vigoare, aprobată prin Codul fiscal precum și prin Legea sponsorizarii, oferă facilități fiscale societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit,  astfel încât acestea pot să acorde sponsorizări entităților nonprofit, în anumite condiții și limite legale.

Cheltuiala cu sponsorizarea oferită reprezintă credit fiscal,  iar impozitul pe profit de plată către bugetul statului se reduce cu suma integrală a sponsorizării oferite.

Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre):

► 20% din impozitul pe profit datorat
► 0,5% din cifra de afaceri 

Începând cu data de 1 aprilie 2018, facilitățile fiscale privind sponsorizarea au fost suplimentate și pentru societățile comerciale care sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit, reducând sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii de 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective cu sponsorizarea.

Facilitatea fiscală permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ și nu în contul impozitului pe profit sau impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului, deci trebuie sa fie cheltuială aferentă anului fiscal.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (noul Formular 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 martie a anului următor / data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul, în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Exemplu calcul sponsorizare, dacă ești plătitor de impozit pe profit

O societate are la sfârșitul anului o cifră de afaceri de 10.000.000 lei, un profit impozabil de 2.000.000 lei, impozitul pe profit de plată (16%) fiind în sumă de 320.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 60.000 lei, acordată în timpul anului de referință, impozitul pe profit va putea fi redus în limitele prevăzute de Codul fiscal așa cum este redat în exemplul de mai jos:

Elemente de considerat în calculFormulă de calculSume (lei)
a. Cifra de afaceri10.000.000
b. Profit impozabil2.000.000
c. Impozit pe profit (16%)b x 16%320.000
d. Limită 0,5% din CAa x 0,5%50.000
e. Limită 20% din impozitul pe profitc x 20%64.000
f. Sponsorizare acordată60.000
g. Suma eligibilă pentru credit fiscalg = d50.000
h. Impozit pe profit datoratc – d270.000
i. Credit fiscal de reportatf – d10.000

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc în anul de referință limitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reportează după cum urmează:

  • în cazul plătitorilor de impozit pe profit, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii 7 ani consecutivi (în exemplul de mai sus există o diferență de 10.000 lei care se va reporta în anul următor);
  • în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, diferența de sumă care nu a putut fi scăzută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului.

Dacă ești plătitor de impozit pe venit microîntreprindere

Pasul 1. Se aplică cota de 20% la suma impozitului calculat trimestrial:

100.000 lei x 1% = 1.000 lei x 20% = 200 lei pentru companiile care platesc 1% impozit venit microintreprindere.

100.000 lei x 3% = 3.000 lei x 20% = 600 lei pentru companiile care platesc 3% impozit venit microîntreprindere.

Pasul 2. Descarcă contractul de sponsorizare:

Spic-de-Inimi-Contract-de-sponsorizare-2020.pdf (39 downloads)

Pasul 3. Tipărește, semnează și trimite o copie scanată a contractului la adresa de e-mail contact@spicdeinimi.ro

Pasul 4. Vei primi un contract semnat și ștampilat de Asociația Spic de inimi, cu mulțumiri din inimi pentru generozitate.